مستند هفت دقیقه تا تل آویو که بخش‌هایی از مصاحبه‌های آن با چهره‌های شاخص مقاومت

 اسلامی در لبنان و ایران گرفته شده، با همکاری مشترک برنامه ثریا و شبکه المنار لبنان ساخته

شده و به نقش شهید تهرانی‌مقدم در تجهیز گروه‌های مقاومت اسلامی فلسطین و لبنان می‌پردازد.